کراتینه مو روش عالی برای کسانی است که از موهای وز خود خسته شده اند و می خواهند از صاف بودن موهای خود لذت ببرند. این روش یکی از سریعترین و بهترین روش ها برای نرم و لخت شدن موهاست.
انواع مختلفی از کراتین مو وجود دارد و اینکه از کدام روش کراتین مو استفاده شود به مدل موهای شما بستگی دارد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با منکراتین مو چیستریباتدینگ مو (صافی ژاپنی)