یک محصول ترمیم کننده قوی آمریکایی می باشد و یکی از راه های درمان موهای آسیب دیده از رنگ و دکلره و حرارت، پلکس تراپی مو باعث می شود  مجددا تارهای آسب دیده مو سالم و تقویت شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با من