پروتئین تراپی موها را تغذیه و محکم می کند، انواع متفاوتی دارد که بسته به جنس و نوع مو استفاده می شود. این روش برای درمان آسیب های خفیف مو مناسب است و بهتر است که ماهی یکبار یا دو ماهی یکبار استفاده شود. این روش برای مراقبت مرتب از مو مناسب است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با منکراتینه مو چیست؟